Bezoek ons op het Innovatiecongres Veiligheid en Justitie

Author: Nevlynn Janssen

Last updated: August 1, 2022

Onegini-op-het-Innovatiecongres-Veiligheid-en-Justitie-22-november-2016.png

Op dinsdag 22 november 2016 organiseert het ministerie van Veiligheid en Justitie het Innovatiecongres in de Fokker Terminal in Den Haag. Publiek, privaat en wetenschap komen bij elkaar om innovatie in al haar verschijningsvormen te beleven en een stap verder te brengen. Dit wordt dé plek om inspiratie op te doen, nieuwe samenwerkingen aan te gaan en kennis te maken met de mooiste innovaties op het gebied van veiligheid en justitie.

Vanuit de organisatie van de Kamer van Koophandel krijgen wij de mogelijkheid om met 13 andere bedrijven die passen binnen de Startup & MKB Innovations groep deel te nemen. 

Over het Innovatiecongres

In 2014 werd de ambitie binnen het ministerie van Veiligheid en Justitie uitgesproken om meer innovatief te denken en te doen. Dit congres staat in het teken van 'Buitenste Binnen' waarmee het ministerie wil aantonen wat de samenwerking met externe partijen heeft opgeleverd. Dit congres en het programma is mede tot stand gekomen in samenwerking  met het externe netwerk bestaande uit diverse publieke en private partijen.

Binnen het ministerie is het Innovatieteam de drijvende kracht achter het innovatiecongres, het heeft daarmee een aanjaagfunctie en faciliterende rol met ondersteunend karakter. 

De volgende hoofd themas staan op de agenda:

  1. Nieuwe verhoudingen en spanningen in de samenleving
  2. De kracht van toegenomen sociale interactie
  3. Big data
  4. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en identiteit
  5. Veiligheid en handhaving van regels in cyberspace
  6. iTechnologie: aansturen en delen op afstand
  7. Groeiende technologische mogelijkheden

Meer informatie over het event kunt u hier vinden