Onegini BV ontvangt als eerste Certificaat Secure Software

Author: Nevlynn Janssen

Last updated: June 19, 2017

Persbericht Onegini

Onegini BV ontvangt als eerste Certificaat Secure Software

Kwalificatie veilige broncode door Secure Software Foundation 

Woerden, 29 oktober 2015 – Onegini heeft als eerste bedrijf het Certificaat Secure Software ontvangen voor haar platform dat organisaties in staat stelt veilige mobiele apps te ontwikkelen voor haar klanten, zoals bijvoorbeeld bankieren apps. Dit certificaat van de Secure Software Foundation betekent dat Onegini in alle fasen van het softwareontwikkelproces veilige broncode heeft geproduceerd.  

Secure Software Framework en Foudation

In de Nationale Cyber Security Strategie is de ontwikkeling van veilige software één van de belangrijkste onderwerpen bij het realiseren van meer cybersecurity. De afgelopen twee jaar hebben diverse marktpartijen, het Ministerie van Economische Zaken en ECP het Framework Secure Software in het leven geroepen. Dit framework richt zich op het produceren van veilige broncode tijdens alle fasen van een softwareontwikkelproces. Het framework is in mei 2014 geannonceerd en ondergebracht bij een onafhankelijke stichting, de Secure Software Foundation. Naast het beheren en verder ontwikkelen van het Framework Secure Software biedt de Secure Software Foundation ook de mogelijkheid aan softwareontwikkelpartijen om het Certificaat Secure Software te krijgen.

 

Audit volbracht

Secure Software Foundation Certificate OneginiOnegini te Woerden heeft de audit met goed gevolg afgerond en als eerste partij in Nederland het Certificaat Secure Sofware aangevraagd en ontvangen. Onegini biedt een oplossing voor organisaties die met behulp van mobiele apps veilig met hun klanten en business partners willen communiceren. Deze mobiele apps geven toegang tot persoonlijke data. Denis Joannides, CEO van Onegini. “Wij bieden een eenvoudige oplossing voor een ingewikkeld probleem, security. Met behulp van de Onegini technologie hoeven ontwikkelaars van mobiele applicaties zich niet meer om de security te bekommeren waardoor apps onder andere versneld naar de markt gebracht kunnen worden, bank-grade beveiliging hebben en organisaties volledig in control zijn.”

 

Borging security applicatie

Gedurende de afgelopen periode heeft Onegini haar softwareontwikkelproces gebaseerd op het Framework Secure Software. Hierdoor is applicatie-security geborgd binnen het gehele ontwikkelproces, van de inventarisatie van (security) eisen en wensen tot en met het testen.